อยากเริ่มเป็น แฟรนไชส์ขนส่ง หนึ่งในธุรกิจที่อยู่รอดและเติบโตสวนกระแส ต้องเริ่มอย่างไร?


7 June 2021

หนึ่งในธุรกิจที่อยู่รอด และเติบโตสวนกระแสกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องยกให้ธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่ง หรือธุรกิจโลจิสติกส์ เมื่อดูการเติบโตของธุรกิจขนส่ง พบว่าตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปี 2021 ธุรกิจขนส่งมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 1-2% ต่อปี* โดยหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจ E-Commerce และธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตอย่างมหาศาลในปี 2021 คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้คนไทยเข้าสู่ออนไลน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงภาครัฐที่ผลักดันให้คนไทยเข้าสู่ออนไลน์เร็วขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ จากภาครัฐ นั่นทำให้ธุรกิจขนส่งของไทยเกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียว**

ท่ามกลางความตึงเครียดของวิกฤตการณ์ ก็ยังมีบางธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างโดดเด่น ดังที่กระทรวงพาณิชย์มองเป็น “ธุรกิจดาวเด่น” ที่เติบโตแรงในปี 2021 นี้ อาทิ ธุรกิจทางการแพทย์ ธุรกิจพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ ธุรกิจการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ ก็ยิ่งควรจับตาเป็นพิเศษ ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่ง หรือธุรกิจโลจิสติกส์กลายเป็น Red Ocean ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงอยู่ ณ ขณะนี้***

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) เป็นผู้ให้บริการรับ-ส่งพัสดุด่วน ที่ดำเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส์ขนส่ง 100% เจ้าแรกในประเทศไทย นับเป็นการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้ามาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ที่ตนเองดูแลอยู่อย่างเต็มที่ และแฟรนไชส์ขนส่งก็เป็นโมเดลธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความโดดเด่นในปัจจุบัน 

แฟรนไชส์ขนส่ง คืออะไร

แฟรนไชส์ขนส่ง คือ การมองหาเพื่อนร่วมธุรกิจ (Partner) เพื่อสมัครมาร่วมเป็นตัวแทนดูแลธุรกิจขนส่งในพื้นที่ของผู้ลงทุน ผ่านการดำเนินงานแบบ Global to Local คือการนำความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และฝีมือของการดำเนินธุรกิจระดับโลกของ BEST Express มาใช้งานร่วมกับความเชี่ยวชาญ และรู้จักพื้นที่นั้น ๆ เป็นอย่างดีของแฟรนไชส์ขนส่ง นับเป็นการผสานสองกำลังความเชี่ยวชาญเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหมาะสมและแข็งแกร่งนั่นเอง 

รู้จักกับแฟรนไชส์หลัก (First Franchise)

หากจะกล่าวถึงแฟรนไชส์ขนส่งที่น่าจับตาของ BEST Express ย่อมหนีไม่พ้นแฟรนไชส์หลัก ที่ได้รับผลประโยชน์มากมาย อาทิ

 • ได้รับเปอร์เซนต์ทั้งขารับและขาส่ง – ผู้ที่กำลังสนใจลงทุนแฟรนไชส์ขนส่ง อาจทราบว่าหลายธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งส่วนใหญ่มักจะให้เปอร์เซนต์ฝั่งรับพัสดุเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับ BEST Express สามารถรับเปอร์เซนต์ได้ทั้งสองทาง ไม่ว่าจะเป็นฝั่งรับพัสดุ หรือจัดส่งพัสดุ
 • ได้กรรมสิทธิ์การขายแฟรนไชส์ในพื้นที่ดูแลของตนอย่างอิสระ – หากต้องการขยายธุรกิจที่เติบโตของคุณ ก็สามารถพิจารณาและมองหาผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็น Sub-Franchise (แฟรนไชส์รอง) Shop (หน้าร้าน) หรือ Drop Point (จุดรับพัสดุ) ได้ทันที เพื่อการเติบโตในพื้นที่ธุรกิจขนส่งของคุณอย่างไม่มีข้อจำกัด
 • ตัวแทน BEST Express เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว – โดยจะเติบโตในระยะยาวตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี ขึนอยู่กับปัจจัยทางทักษะหลายด้าน ทั้งประสบการณ์การบริหารงาน และการจัดการ การทำการตลาดส่งเสริม ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การติดตามและเข้าใจในกระแสของธุรกิจ E-Commerce ไปจนถึงการทุ่มเทให้กับธุรกิจ
 • โอกาสร่วมกับเครือข่ายนักลงทุน – หนึ่งในโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งของคุณเติบโตได้ไกลยิ่งกว่าใคร เพราะการร่วมงานกับเครือข่ายนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) จะช่วยขยายธุรกิจโลจิสติกส์ได้อย่างครบวงจร
 • พัฒนาทักษะทางธุรกิจได้เต็มที่ – ด้วยการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการฝึกอบรม (Training) โดยผู้เชี่ยวชาญและนักการตลาดทั้งระดับประเทศและระดับโลก 

นี่คือส่วนหนึ่งที่นักลงทุนแฟรนไชส์หลักจะได้รับเมื่อเข้าร่วมเป็น BEST Family (เบสท์ แฟมิลี่) หนึ่งในธุรกิจขนส่งในประเทศไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยระยะเวลาเพียง 2 ปี ปัจจุบัน BEST Express มีสาขาทั่วประเทศแล้ว

ถ้าอยากเป็  นแฟรนไชส์หลักกับ BEST Express ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

สำหรับนักลงทุนที่พร้อมในการเข้าร่วมเป็นแฟรนไชส์หลัก และกำลังสงสัยว่าในขั้นต้น จำเป็นต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง หากคุณมีคุณสมบัติดังนี้ ก็สามารถเริ่มเติบโตกับธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งกับ BEST Express ได้แล้ว

 • ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • มีพื้นที่ของสาขารองรับ โดยต้องมีพื้นที่เริ่มต้นตั้งแต่ 100 – 1,000 ตารางเมตร และมีโกดังคัดแยกพัสดุ
 • ค่าเข้าร่วมสมาชิก หรือค่าแฟรนไชส์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
 • ค่าแฟรนไชส์ โดยจะเก็บค่าเข้าร่วมเพียงครั้งเดียว
 • ค่าประกันความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การตรวจสอบ ค่าค้ำประกัน ค่าการันตี และเงินมัดจำ โดยทั้งหมดนี้ ทาง BEST Express จะคืนให้หลังยกเลิกสัญญา
 • ค่าประกันตกแต่งร้าน โดยจะคืนเงินให้หลังผ่านการตรวจสอบว่าผ่านตามมาตรฐานการตกแต่งของ BEST Express แล้ว 
 • มีทักษะเบื้องต้นในการจัดการธุรกิจและพนักงาน ทักษะการบริหารต้นทุน และทักษะการทำการตลาด
 • สามารถเตรียมพร้อมรับมือ ในอัตราการเติบโตของพัสดุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ดี
 • พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฏ และธรรมเนียมทุกข้อ พร้อมเรียนรู้ระบบการทำงาน และบริการตามมาตรฐานของ BEST Express 

แฟรนไชส์หลัก เป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าลงทุนอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ โดยเฉพาะในภาวะการณ์โลกที่มีความไม่แน่นอน ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า นี่คือหนึ่งในธุรกิจที่มั่นคงและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง สวนกระแสกับธุรกิจอื่น ๆ ในเวลานี้

สนใจร่วมธุรกิจกับ BEST Express 

ปรึกษาฟรีที่ LINE Official Account @bestfscenter (มี @ ด้วย)

หรือโทร : 098-816-6263 / 092-668-8528 / 098-816-6798

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.best-logistics.co.th/en/partner/ 

อ้างอิงข้อมูลจาก